Ponycoachen is een laagdrempelige vorm van coaching aan kinderen vanaf vijf jaar. Is er herkenning in één of meerdere onderstaande punten, maak dan een afspraak met ons. Voordat het coachen met de pony van start gaat zal er eerst een intakegesprek plaats vinden, meestal zonder aanwezigheid van uw kind. Hierin kunnen wij toelichting en uitleg geven over het ponycoachen. Daarnaast is het belangrijk om specifieke hulpvragen te bespreken om deze zo concreet mogelijk in beeld te krijgen.

Zomaar een paar voorbeelden van dingen die kunnen spelen of best moeilijk kunnen zijn voor een kind of jongere.

  • Hoe komt het dat mijn kind zo boos kan zijn?
  • Waarom heeft mijn kind zo weinig zelf vertrouwen?
  • Waarom is mijn kind zo angstig?
  • Hoe komt het dat mijn kind gepest wordt?
  • Waarom kan mijn kind zich niet verweren?
  • Hoe komt het dat mijn kind zo druk is?
  • Hoe komt het dat mijn kind zo slecht slaapt?
  • Mijn kind maakt een scheiding mee, worstelt met een loyaliteitsconflict tussen de ouders.
  • Mijn kind is zo gevoelig?
  • Hoe komt het dat mijn kind andere kinderen pest?