Samen sterk

Nijland Paardencoaching onderscheidt zich door een professionele samenwerking met des­kundigen. Zo werken wij graag op een daadkrachtige en overtuigende wijze samen met thera­peuten, coaches en/of psycho­logen. Een samen­werking die elkaar aanvult en die de behandeling doet versterken. Iedere deskundige behande­laar heeft z’n eigen behandelmethode. Wij stellen samen met de deskundige het belang van de cliënt centraal en verstrekken in deze behandelmethode een verrijking aan bewustwordingen en persoon­lijke inzichten. Onze ervaring leert dat de behande­ling bij de deskundige meer effectief is als deze wordt vooraf gegaan met een sessie paardencoachen. Na de sessie paarden­coachen zijn veel inzichten verkregen waarmee de deskundige gericht een behande­lplan kan opstellen.

Een sessie paardencoachen kan ook uitkomst bieden op het moment dat een stagnatie ontstaat gedurende de behandeling. Op dat moment kan de deskundige het voorstel aan de cliënt doen om een sessie paardencoachen te volgen. Dit om bewustwordingen te versterken en persoonlijke inzichten te doen verhelderen. Een tussentijdse aanvulling in het behandelplan kan het verkregen inzicht herijken en een impuls voor verdere behandeling geven. De sessie paardencoachen doet het behandeltraject hoogstwaarschijnlijk verkorten, hetgeen op een posi­tieve wijze doet bijdragen aan de emotionele belasting van de cliënt. Indien gewenst mag de deskundige altijd tijdens de sessie paardencoachen aanwezig zijn.

Redenen om als deskundige voor­ en/of tijdens de behandeling te kiezen voor een sessie paarden­coachen zijn:

  • direct heldere inzichten verkrijgen om het behandelplan op te stellen
  • aanvulling en herijking van het huidige behandelplan
  • cliënt kan niet bij zijn/haar gevoel komen of dit gevoel niet onder woorden brengen
  • cliënt blijft veel in zijn/haar rationele gedachten
  • de therapie slaat niet aan, mogelijk is het niet eenvoudig tot de kern door te dringen
  • de cliënt blijft erom heen draaien, waardoor het probleem niet herkent wordt
  • ontbreken aan vermogen van persoonlijke bewustwording
  • een eventueel trauma kan niet onder ogen worden gezien