Samenwerken in een team is niet eenvoudig. In het bedrijfsleven vormt samen­werking een belangrijke pilaar om succesvol te zijn. Een team staat of valt met mede­werk­ers die optimaal samen­werken. Samen­werking leidt tot betere resul­taten! Tijdens een teamsessie wordt je samen met jouw collega’s bewust van elkaars talen­ten, persoon­lijke overtuigingen, karakter­eigen­schappen en persoon­lijke aandachts­punten. Ook wordt zicht­baar wat in de samen­werking binnen het team kan worden verbeterd. Ontwikkelingspunten worden nergens zo snel duidelijk als bij een sessie paarden­coachen. Een paard is de meest eerlijke, zuivere, objectieve spiegel die er bestaat. Een paard zal in tegen­stelling tot mensen nooit oordelen! Van nature doen paarden als kudde­dieren niet anders dan samen­werken.

Waarom heeft een teamsessie paarden­coachen impact?

Het mooie van teamcoaching met paarden is dat de reacties van het paard direct worden ver­taald. Je wordt ten over­staan van je collega’s door het paard op een eerlijke en soms con­fron­terende wijze de spiegel voor­gehouden. Deze duidelijke obser­vaties worden sneller geaccep­teerd dan dat collega’s elkaar feed­back geven. Een sessie paarden­coachen is vernieuwend, verhelderend en verrassend. Eigen ervaringen die men opdoet zijn veelal blijvend voor zowel jezelf als voor het team. De bewust­wording en verkregen inzichten leiden tot een veranderingsproces.

Na afloop van een teamsessie delen we gezamenlijk de observaties en bespre­ken we de vervolg­stappen. Binnen het team worden aandachts­punten veelal na afloop nog regel­matig besproken en op elkaar afge­stemd. De open dialoog over verbete­ringen leidt tot een betere samen­werking.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen:

  • Bewustwording van je innerlijke houding
  • Inzicht krijgen in communicatieve vaardigheden
  • Leiderschapsstijlen en wijze van aansturing
  • Het stellen van grenzen en doelen
  • Keuzes maken
  • Ben ik van nature een leider of juist een volger?
  • Ben ik een teamplayer of een solist?
  • Zit ik binnen mijn team op de juiste plaats?