Wie niet durft te vliegen zal ook nergens landen

Workshops

Tijdens een workshop ben je deelnemer maar ook toe­schouwer wat mooie inzicht­en kan opleveren. De work­shops worden gegeven in groepjes van maximaal vijf deel­nemers per dag­deel. Je kunt je zowel als team als individueel inschrijven. We starten de workshop altijd met een uitleg over het paarden­coachen en de deel­nemers krijgen de gelegen­heid om zich aan elkaar voor te stellen. Daarna volgt de coaching met het paard. Alle deel­nemers zullen tijdens deze work­shop gecoacht worden met behulp van het paard. Tussendoor is er een pauze waarin we onder het genot van koffie/thee en wat lekkers rustig kunnen praten over de onder­werpen die tijdens de eerste coach­momenten aan bod zijn gekomen. We sluiten de workshop af met een na­bespre­king, uiteraard is er dan ook vol­doende ruimte voor het stel­len van vragen.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen:

 • Bewustwording van je innerlijke houding
 • Inzicht krijgen in communicatieve vaardigheden
 • Het stellen van grenzen en doelen
 • Keuzes maken
 • Herkennen van faalangst / onzekerheid
 • Onrust, opgejaagd gevoel, veel piekeren, stress
 • Angsten
 • PTSS (post traumatische stress stoornis)
 • Ernstige vermoeidheid, burn-out klachten
 • Inzichten bij relatieproblemen
 • Verslavingsproblematiek
 • Teambuilding

 

Ervaring met paarden is niet van belang, de gehele sessie vindt plaats naast het paard. De kosten voor een workshop bedragen € 60,00 p.p. (inclusief BTW). Meld je aan via onsformulier!

Wil je graag met je eigen gezin, familie of vriendengroep gecoacht worden? Deze work­shop ver­zorgen wij veelal met een uitge­breide lunch. De kosten voor dit pakket bedragen € 72,50 p.p. Tijdens deze work­shop kan er gekozen worden voor verschil­lende werk­vormen welke we vooraf bespreken.

Onze workshops

Aanmelden