Wat er ook speelt, laat het vooral kinderen zijn

Kinder- en Jeugdcoaching

 • Hoe komt het dat mijn kind weinig vriendjes heeft?
 • Hoe komt het dat mijn kind zo boos kan zijn?
 • Waarom heeft mijn kind zo weinig zelf vertrouwen?
 • Waarom is mijn kind zo angstig?
 • Hoe komt het dat mijn kind gepest wordt?
 • Waarom kan mijn kind zich niet verweren?
 • Hoe komt het dat mijn kind zo druk is?
 • Hoe komt het dat mijn kind zo slecht slaapt?
 • Mijn kind maakt een scheiding mee, worstelt met een loyaliteitsconflict tussen de ouders.
 • Mijn kind is zo gevoelig?
 • Hoe komt het dat mijn kind andere kinderen pest?

 

Zomaar een paar voorbeelden van dingen die kunnen spelen of best moeilijk kunnen zijn voor een kind of jongere. Ponycoachen is een laagdrempelige vorm van hulpverlening aan kinderen vanaf vijf jaar. Is er herkenning in één of meerdere aangegeven punten of heeft het kind de diagnose autisme, adhd of pdd­nos, maak dan een afspraak met ons. Voordat het coachen met de pony van start zal gaan zal er eerst een intakegesprek plaats vinden, meestal zonder aanwezigheid van uw kind. Hierin kunnen wij toelichting en uitleg geven over het ponycoachen. Daarnaast is het belangrijk om specifieke hulpvragen te bespreken om deze zo concreet mogelijk in beeld te krijgen.

Afhankelijk van de leeftijd wordt het kind op een speelse, kindvriendelijk manier vertrouwd gemaakt met de pony, de pony reageert direct op het kind wat bij hem komt staan en de inzichten worden door de coach naar het kind vertaald. Het coachen met behulp van een pony werkt voor veel kinderen stimulerend waardoor het coachen meestal nog effectiever werkt.

Ouders

Het is raadzaam om zelf als ouders/ verzor­gers ook deel te nemen aan een sessie paarden­coach­ing. Dit omdat je in de rol als op­voeder en de invulling die je daar aan geeft, veel in­vloed kan hebben op de ont­wikke­ling van het kind. Ouders of ver­zorg­ers ervaren het over het al­ge­meen als waardevol om op deze manier ge­coacht te worden.

Een individuele sessie bedraagt € 95,00.

De kosten voor een pakket bedragen € 615,00 een pakket bestaat uit een intakegesprek, zes sessies pony­coachen met het kind en één sessie paardencoachen met de ouder(s)/verzorger(s).