Alleen ga je soms sneller,
maar samen kom je verder

Bedrijfstrainingen

Samenwerken in een team is niet eenvoudig. In het bedrijfsleven vormt samen­werking een belangrijke pilaar om succesvol te zijn. Een team staat of valt met mede­werk­ers die optimaal samen­werken. Samen­werking leidt tot betere resul­taten! Tijdens een teamsessie wordt je samen met jouw collega’s bewust van elkaars talen­ten, persoon­lijke overtuigingen, karakter­eigen­schappen en persoon­lijke aandachts­punten. Ook wordt zicht­baar wat in de samen­werking binnen het team kan worden verbeterd. Ontwikkelingspunten worden nergens zo snel duidelijk als bij een sessie paarden­coachen. Een paard is de meest eerlijke, zuivere, objectieve spiegel die er bestaat. Een paard zal in tegen­stelling tot mensen nooit oordelen! Van nature doen paarden als kudde­dieren niet anders dan samen­werken.

Waarom heeft een teamsessie paarden­coachen impact?

Het mooie van teamcoaching met paarden is dat de reacties van het paard direct worden ver­taald. Je wordt ten over­staan van je collega’s door het paard op een eerlijke en soms con­fron­terende wijze de spiegel voor­gehouden. Deze duidelijke obser­vaties worden sneller geaccep­teerd dan dat collega’s elkaar feed­back geven. Een sessie paarden­coachen is vernieuwend, verhelderend en verrassend. Eigen ervaringen die men opdoet zijn veelal blijvend voor zowel jezelf als voor het team. De bewust­wording en verkregen inzichten leiden tot een veranderingsproces.

Na afloop van een teamsessie delen we gezamenlijk de observaties en bespre­ken we de vervolg­stappen. Binnen het team worden aandachts­punten veelal na afloop nog regel­matig besproken en op elkaar afge­stemd. De open dialoog over verbete­ringen leidt tot een betere samen­werking.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen:

  • Bewustwording van je innerlijke houding
  • Inzicht krijgen in communicatieve vaardigheden
  • Leiderschapsstijlen en wijze van aansturing
  • Het stellen van grenzen en doelen
  • Keuzes maken
  • Ben ik van nature een leider of juist een volger?
  • Ben ik een teamplayer of een solist?
  • Zit ik binnen mijn team op de juiste plaats?

Ervaring?

Ervaring met paarden is niet van belang, de gehele sessie vindt plaats naast het paard. Een team­sessie paarden­coachen kan worden ingezet vanaf vijf tot maximaal tien personen. Deze sessie is inclusief koffie, thee en een uitge­breide lunch. De kosten voor een team­sessie paardencoachen bedragen € 675,00 (inclusief BTW).

Voorafgaand zullen wij inventariseren wat de wensen zijn. Aan de hand hiervan maken wij een pas­send pro­gramma voor de team­sessie. Wij werken vanuit onze eigen locatie in Opheus­den: Stal ’t Nijland. Deze locatie ligt zeer centraal voor zowel eigen­ als openbaar vervoer. Het is een pré om de paarden waar we mee werken goed te kennen. Ieder paard spiegelt maar het is voor ons erg belangrijk om met betrouwbare paarden te werken om zo de veiligheid van de cliënt te waarborgen.