Alleen ga je soms sneller,
maar samen kom je verder

Bedrijfstraining

Wat houd bedrijfstraining in?

Samenwerken in een team is niet eenvoudig. In het bedrijfsleven vormt samen­werking een belangrijke pilaar om succesvol te zijn. Een team staat of valt met mede­werk­ers die optimaal samen­werken. Tijdens een teamsessie wordt je samen met jouw collega’s bewust van elkaars talen­ten, persoon­lijke overtuigingen, karakter­eigen­schappen en persoon­lijke aandachts­punten. Met behulp van ons paard de groepsdynamiek ervaren, de onderlinge verbinding aanvoelen en het wederzijdse vertrouwen versterken. Niet vanuit ratio, maar vanuit het gevoel en het hart. Dat vraagt om durf en het vermogen je kwetsbaar op te stellen. Onze teamtrainingen zijn een bron van inspiratie en een belangrijk middel om bewegingen in te zetten.

Waarom heeft een teamsessie paarden­coachen impact?

Het mooie van teamcoaching met paarden is dat de reacties van het paard direct worden ver­taald. Je wordt ten over­staan van je collega’s door het paard op een eerlijke en soms con­fron­terende wijze de spiegel voor­gehouden. Deze duidelijke obser­vaties worden sneller geaccep­teerd dan dat collega’s elkaar feed­back geven. Een paard is de meest eerlijke, zuivere, objectieve spiegel die er bestaat en zal in tegen­stelling tot mensen nooit oordelen!  Eigen ervaringen die men opdoet zijn veelal blijvend voor zowel jezelf als voor het team. De bewust­wording en verkregen inzichten leiden tot een veranderingsproces.

Na afloop van een teamsessie delen we gezamenlijk de observaties en bespre­ken we de vervolg­stappen. Binnen het team worden aandachts­punten veelal na afloop nog regel­matig besproken en op elkaar afge­stemd. De open dialoog over verbete­ringen leidt tot een betere samen­werking.

Onze passie is mensen dichtbij hun gevoel te brengen. De groepsdynamiek echt ervaren creëert fantastische inzichten en levert concrete verbeteringen op. Organisaties leveren 20 tot 30% betere resultaten als de groepsdynamiek verbeterd is. Wij dragen graag bij aan een blijvende verbetering en een dusdanige taakverdeling binnen de groep waarbij ieders talent ten volle tot zijn recht komt.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen:

  • Bewustwording van je innerlijke houding
  • Inzicht krijgen in communicatieve vaardigheden
  • Leiderschapsstijlen en wijze van aansturing
  • Het stellen van grenzen en doelen
  • Keuzes maken
  • Ben ik van nature een leider of juist een volger?
  • Ben ik een teamplayer of een solist?
  • Zit ik binnen mijn team op de juiste plaats?

Paardencoaching is vernieuwend, verhelderend en verrassend ! Neem direct contact met ons op door HIER te klikken!

Ervaring?

Ervaring met paarden is niet van belang, de gehele sessie vindt plaats naast het paard. Een team­sessie paarden­coachen kan worden ingezet vanaf vijf tot maximaal 12 personen. Deze sessie is inclusief koffie, thee en een uitge­breide lunch.

Voorafgaand zullen wij inventariseren wat de wensen zijn. Aan de hand hiervan maken wij een pas­sende offerte voor de team­sessie. Wij werken vanuit onze eigen locatie in Opheus­den: Stal ’t Nijland. Deze locatie ligt zeer centraal voor zowel eigen­ als openbaar vervoer. Het is een pré om de paarden waar we mee werken goed te kennen. Ieder paard spiegelt maar het is voor ons erg belangrijk om met betrouwbare paarden te werken om zo de veiligheid van de cliënt te waarborgen.